Dotazník spokojnosti

Názov spoločnosti: *
Meno a priezvisko: *
Funkcia: *

1. Ako ste boli spokojný s cenou za vykonané práce?

2. Ako ste boli spokojný s kvalitou vykonaných prác?

3. Ako ste boli spokojný s dodržaním dohodnutých termínov?

4. Ako ste boli spokojný s vybavenosťou vhodnou technikou a zariadeniami?

5. Ako ste boli spokojný s ochotou realizovať zmeny na požiadanie?

6. Ako ste boli spokojný s prístupom personálu (flexibilita, úroveň, ochota, spolupráca...)?

7. Boli ste spokojný s odbornosťou personálu?

8. Ako ste boli spokojný s úrovňou a komplexnosťou porealizačnej dokumentácie?

9. Boli ste spokojný s dodržiavaním ochrany ŽP?

10. Boli ste spokojný s dodržiavaním BOZP a OPP?

Vaše postrehy, pozitíva, negatíva, prípadné námety na zlepšenie?

Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.

(1 hviezdička - veľmi nespokojný, 2 - nespokojný, 3 - priemer, 4 - spokojný, 5 hviezdičiek - veľmi spokojný)