Kontakt

Energyco, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava
Slovenská republika


Korešpondenčná adresa:
Učňovska 10, 040 15 Košice-Šaca
Slovenská republika


IČO: 36 194 824
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11279/V