Referencie

2019 - 2020
ENGIE, VASTERAS ŠVÉDSKO

Zariadenia – zdvíhanie a mechanická montáž
Montáž potrubí a suportov, tlakové skúšky

  Z vlastnej iniciatívy dodávateľa:

 • Všetky prípravné práce, pred zdvíhaním a manipuláciou
 • Umiestnenie dosiek pre polohu veľkých strojových zariadení dodávateľa
 • Kefovanie nosných povrchov zariadení, ak existujú
 • Dočasné a konečné vyrovnanie podložkami
 • Všetky kvalitatívne a kontrolné skúšky
 • Zakonzervovanie podľa odporúčaní predajcu
 • Starostlivosť a uschovanie zariadení počnúc naložením na nákladné auto až po míľnik studených skúšok
2019
Vítkovice Slovakia a.s.

Demontáž a montáž technologických zariadení v rámci diela "Oprava – výmena zberných predlôh s príslušenstvom na A bloku VKB3"

(montáž potrubia DN1200, potrubie DN1200 – koleno, potrubie DN1200 – most, demontáž, montáž novej časti predlohy)

2019
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu SAKO BRNO

2/2018 – 8/2019
TEKO, a.s. Košice

Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO 1 (plynové motory 4x10MW), v rozsahu:

projektové a inžinierske činnosti, stavebná a montážna časť, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela

2016 - 2018
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu Beddington, Londýn

5/2017 – 3/2019
Kosit, a.s., Košice

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo spaľovne odpadov Termovalorizátora, linky kotla K1 (čistenie spalín kotla K1)


Pre Ferroenergy, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

10/2013 – 10/2016 RaM Kotolne  2. etapa - Kotol K7

Spracovanie projektu pre stavebné povolenie, realizačného projektu a projektu skutkového stavu, dodávka a montáž technologickej časti, stavebnej časti, elektročasti, informačného systému a merania a regulácie, dodávka dielov prvotného vybavenia, skúšky, testy a uvedenie do prevádzky.

 

2014 - 2016
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu Wilton, Middlesbrough, Anglicko

2011 - 2014
SGS Industrial Services GmbH

Montáž potrubí pre Elektráreň projekt „Bellefontaine BB/BB1, Martinique“ (konečný zákazník EDF)

2013 - 2014
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu:, Ardley, Oxfordshire, Anglicko

2013 - 2014
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu:, Suffolk, Anglicko

2013
SGS Industrial Services GmbH

Inovácia vodného hospodárstva, rozvodu hydrauliky pre kontinuálne odlievanie ocele CCM, Ostrava, Česká rep.

2012 - 2013
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu: Lincolnshire, Anglicko

2010 - 2011
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu: CVE FLAMOVAL, Arques, France

2016 - 2018
INTERSERVE CONSTRUCTION Ltd., Derby Anglicko

Montáž vysokotlakých a obslužných potrubí and montáž inštrumentalizácie, ventilov a tepelnej izolácie (Meranie a regulácia - MaR)

2011
PBS ENERGO, a.s.

Bioelektráreň - Montáž zariadení turbínovej haly- potrubia, kondenzátor, parná turbína, generátor - Kutná Hora, Česká republika

2007 - 2008
BTG Slovensko

Montáž horákov a rozvodov v rafinérii Cienfuegos – Kuba

2019 – 2020
KONOMET, s.r.o.

Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká, Prešov II. etapa

Preložka primárneho potrubia DN500 na okruhu CK Sekčov, Prešov, Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Sekčov, Prešov

2007 – 2008
SIEMENS VAI Francúzsko

Dodávka a montáž potrubných rozvodov Studenej valcovne a Pozinkovacej linky v CORUS, Holandsko

1999
BUKOCEL a.s., Vranov nad Topľou

Oprava parnej turbíny

2007
BTG Slovensko

Dodávka a montáž potrubných rozvodov parnej turbíny pre ČEZ v elektrárni Ledvice

2006
ELWO Poľsko

montáž a výroba elektrostatického filtra

2005
CMP ARLES, Francúzsko

montáž nádrží na kyslík a dusík v metalurgickom závode Košice

2005
VAI, Rakúsko

montáž Odprašovacieho systému v metalurgickom závode Košice (2095 t)

Pre Metalurgický závod Košice

závod Energetika

 • opravy vysokotlakých parných rozvodov 13,63 a 9,42 MPa, vysokotlakej napájacej vody kotlov, kotlových telies a systémov pre rozvod a spaľovanie koksárenského plynu na kotloch K1 – K6 a spalinových kotloch za narážacími pecami 1 – 4
 • opravy, rekonštrukcie a modernizácie parných, expanzných turbín a kompresorov vo výkonovom rozmedzí 6 - 28MW

závod Vysoké pece

 • opravy potrubí vysokopecného plynu, koksárenského plynu a zemného plynu
 • opravy vysokých pecí č.1 – č.3
 • dodávka a montáž skrúbra VP2
 • dodávka a montáž skrúbra VP3  

závod Teplá valcovňa

 • výmeny potrubí valcovacích stolíc
 • rekonštrukcie a modernizácie narážacích pecí

závod Studená valcovňa

 • montáž potrubných rozvodov
 • rekonštrukcia a modernizácia 2- stolicového tandemu

závod Koksovňa

 • dodávka a montáž potrubných rozvodov
 • rekonštrukcia - koksova batéria
 • primárne chladenie pre odsírenie koksárenského plynu

závod Oceliareň

 • dodávka a montáž technologických zariadení pre odprášenie
 • opravy spalinových kotlov
 • dymník

závod Obalová vetva

 • montáž Kontinuálnej žíhacej linky č.2 (890 t)
 • rekonštrukcia a modernizácia 4ST

závod Hutnícka druhovýroba

 • dodávka a montáž časti technologického zariadenia stavby: Výroba špirálovo zváraných rúr 18m.

 

Chemes a.s. Humenné

 • od r. 2000 - opravy turbogenerátorov č. 1 – č. 4


Pre Bukocel a.s., Vranov nad Topľou

od r. 1999
 • opravy turbogenerátora
 • opravy regeneračného kotla
 • opravy lisovacích valcov
 

Pre Landis&Staefa ESCO Slovensko s.r.o.

 • r. 2000 výmena teplovodných rozvodov
 • r. 2001 – 2002 rekonštrukcia energetického hospodárstva nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach
 

Pre Ideal Trade Service s.r.o.

r. 2000 - 2003
 • realizácia rozvodov stlačeného vzduchu v Molex Slovakia a.s. Kechnec
 • realizácia rozvodov stlačeného vzduchu v Campus Námestovo
 • montáž filtra v Chemes a.s. Humenné
 

Pre DANIELI Taliansko

 • r. 2000 - rekonštrukcia 2-stolicového tandemu 
 

Pre Alstom Brno

 • r. 2001 – 2002 - montáž turbogenerátora č.4 v metalurgickom závode Košice
 • r. 2007 - výroba hadov EKA a prehrievača. 
 

Pre VAI

 • r. 2005 - montáž Odprašovacieho systému v  metalurgickom závode Košice (2095 t)
 

Pre HYDAC

 • r. 2005 - výmena hydraulických rozvodov na 4 a 5 stolicových tandemoch
 

Pre BTG SLOVENSKO

 • r. 2007-2008 výroba membránových stien parného kotla pre elektráreň MOA Cuba
 • r. 2007 – 2008 - výmena membránových stien a dodávka a montáž plynového hospodárstva pre parný kotol metalurg. závod  Košice
 • r. 2007 - dodávka a montáž potrubných rozvodov parnej turbíny pre ČEZ v elektrárni Ledvice
 • r. 2007 – 2008 dodávka a montáž potrubných rozvodov parnej turbíny pre elektráreň AMAGER – Dánsko
 • r. 2007 – 2008 - montáž horákov a rozvodov v rafinérii Cienfuegos – Kuba
 

Pre Siemens Brno

 • r. 2005 - montáž potrubných rozvodov k turbogenerátoru č.1 v metalurgickom závode Košice
 

Pre U. S. Steel Serbia (Zelezara Smederevo  d.o.o.HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.)

od r. 2005
 • opravy technologických zariadení a dodávky náhradných dielov
 

Pre Danieli Corus

 • r. 2005 - spracovanie projektovej dokumentácie pre odprášenie vysokej pece č.1 v metalurgickom závode Košice
 

Pre CMP ARLES

 • r. 2005 - montáž nádrží na kyslík a dusík v metalurgickom závode Košice 
 

Pre FOEN

od. r. 2005
 • výroba strojných častí
 

Pre OAM

 • r. 2005 - oprava oblúkovej pece
 

Pre ELWO

 • r. 2006 - montáž a výroba elektrostatického filtra
 

Pre Siemens VAI - Francúzsko

 • r. 2007 – 2008 - dodávka a montáž potrubných rozvodov Studenej valcovne a Pozinkovacej linky v Corus – Holandsko
 

Pre Siemens Osakeyhtiö, Fínsko

r. 2019-2020
 • montáž turbíny a prídavných zariadení a potrubných prepojov
 • montáž potrubia
 

Pre Mittal Steel 

 • r. 2007 – 2008 - rekonštrukcia parných turbín a dúchadiel v Zenici – Bosna a Hercegovina
 

Pre D & A Energietechnik GmbH Nemecko

 • r. 2007 – 2008 - výroba oceľových a nerezových nádrží
 

Pre Volkswagen Slovakia, a. s.

 • r. 2008 - oprava kotla
 

Pre Sirocco Luft – und Umwelttechnik GmbH, Rakúsko

 • r. 2007 – 2008 - skrine axiálnych ventilátorov
 

Pre PBS Energo, a. s. Česká republika

 • r. 2008 – 2009 - dodávka a montáž častí TG8 pre Mondi SCP Ružomberok
 • r. 2011 - bioelektráreň - montáž zariadení turbínovej haly- potrubia, kondenzátor, parná turbína, generátor , Kutná Hora
 

Pre Steel Slovakia, a. s.

 • r. 2008 - výroba a montáž OK tribúny 
 

Pre Reliningserv, s. r. o.

 • r. 2009 – 2010 - lešenárske práce
 

Pre SES Tlmače

 • r. 2009 – 2010 - plynové hospodárstvo K3, demontáž potrubí K5
 

Pre Košickú energetickú spoločnosť, a. s.

 • r. 2009 - výstavba teplej zberne napájacej vody parných kotlov TEKO II
 • r. 2010 - generálna oprava turbogenerátora TG1 TEKO (55 MW, 13 MPa, 535 °C)
 • r. 2011 – 2013 rekonštrukcia parovodov 13,6 MPa pary a vysokotlakých redukčných staníc (190 t)
 • r. 2011 – 2012 - ekologizácia parného kotla TEKO  za účelom prevedenia parného kotla na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu parného kotla 210 t/h, 143,1 MW
 

Pre Betpres, s. r. o. 

 • r. 2008 – 2009 - rekonštrukcia telocvične Ostrovského č. 1 Košice
 

Pre SGS Industrial Services GmbH

 • r. 2010 - dodávka a montáž rozvádzacieho potrubia pre Mini oceliareň Strážske
 • r. 2011-2014 - montáž potrubí pre projekt „Bellefontaine BB/BB1, Martinique“ (konečný zákazník EDF)
 • r. 2013 - inovácia vodného hospodárstva, rozvodu hydrauliky pre kontinuálne odlievanie ocele CCM, Ostrava, Česká rep.  
 

Pre 1. Projektovú, a.s.

 • r. 2010 – 2011 - dodávka a montáž potrubných rozvodov pre Mini oceliareň SSM, a.s. v Strážskom (Slovenská republika)
 

Pre Vítkovice Slovakia, a.s.

 • 2011 - Demontáž a montáž mechanických častí – Premurovanie stien koksárenskej batérie KB3
 • 2012 – 2013 Demontáž a montáž mechanických častí, OK, potrubných dielov KB3 – 3. etapa
 • 2014 – 2015  Demontáž a montáž mechanických častí, OK, potrubných dielov KB3 – 4. etapa
 • 2016 - 2017 Oprava – výmena odsávacej predlohy koksárenskej batérie na B bloku VKB3
 • 2017 - Demontáž a montáž mechanických častí, OK, potrubných dielov KB3 – 5. etapa
 • 2018 – Výmena predlohy C bloku na VKB3
 

Pre WITKOWITZ SLOVAKIA, a.s.

 • 2019 – Oprava - výmena zberných predlôh s príslušenstvom na A bloku VKB3
 

Pre Konomet

 • r. 2012 - montáž strojnotechnologických zariadení strojovne ČPS, kondenzátora, parnej turbíny, generátora, a dodávka a montáž parného a spojovacieho potrubia pre elektráreň na biomasu Košice, Slovensko
 • r. 2019 – 2020 rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu, Prešov
 

Pre Tepláreň Košice, a.s.

 • r. 2014 – 2015 - rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s
 • 2/2018 – 8/2019 Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO 1 (plynové motory 4x10MW), v rozsahu:
  • projektové a inžinierske činnosti, stavebná a montážna časť, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela.
 

Pre MARCUS INDUSTRY, a.s.

 • r. 2014 – 2015 - denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín
 • 1/2019 – 12/2019 Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3
  • dodávka a montáž potrubí a oceľových konštrukcií pre kotol, plynové horáky, rozvod plynu v kotolni a spalinovody
 

Pre KOSIT, a.s., Košice

 • 5/2017 – 3/2019 Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov – Termovalorizátora, linky kotla K1.
  • projektová činnosť, inžinierska činnosť, montážne a demontážne práce, dodávka zariadení a materiálov, odskúšanie a uvedenie do prevádzky.
 • r. 2015 – 2016 - hmotné dodávky, súvisiace inžinierske, stavebné, montážne práce a účasť pri uvádzaní do prevádzky 6,43 Mwe turboalternátora s jeho príslušenstvom obsiahnutom v budove turboalternátora a v nadväznosti na okolité objekty a časti
 

Pre Slovnaft, a.s., Bratislava

 • r. 2019 výmena COLDBOXu formou stavby na kľúč
 

Pre VINCI:

dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí a montáž inštrumentalizácie (MaR meranie a regulácia) pre:
 • 2014-2016 CERC , Cornwall, Anglicko
 • 2016-2018 AWRP, North Yorkshire, Anglicko
 

Pre Amey Cespa

2016-2017
 • montáž vysokotlakých a obslužných potrubí a montáž inštrumentalizácie (Meranie a regulácia - MaR) 
 • dodávka a montáž silových a ovládacích elektrických rozvodov
 • nábehová podpora
 

Pre CNIM – Constructions Industrialles De La Mediteranee

dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovne:
 • 2009 - SAKO BRNO, a.s., Česká republika
 • 2010-2011 - CVE FLAMOVAL, Arques, Francúzsko
 • 2011-2012 - TRM v Turíne, Taliansko
 • 2012 - IRU ELEKTRIJAAM v Talline, Estónsko
 • 2012-2013 - Four Ashes, Staffordshire, Anglicko
 • 2012-2013 - Lincolnshire, Anglicko
 • 2013-2014 - Suffolk, Anglicko
 • 2013-2014 - Ardley, Oxfordshire, Anglicko
 • 2013-2014 - Cardiff, Wales
 • 2013-2014 - Battlefield, Shrewsbury, Anglicko 
 • 2014 - Ridham Dock, Iwade, Anglicko
 • 2014-2015 - Leeds, Anglicko
 • 2015 - Leeds, Anglicko utility
 • 2014-2016 - Wilton, Middlesbrough, Anglicko
 • 2016-2018 - Beddington, Londýn, Anglicko
 • 2017-2019 - Kemsley, Anglicko
dodávka a montáž vysokotlakých potrubí a inštrumentalizácie, montáž obslužných potrubí pre spaľovňu: 
 • 2018-2019 - Avonmouth, Bristol, Anglicko
dodávka a montáž obslužných potrubí pre spaľovňu
 • 2018-2019 - Parc Adfer, Chester, Anglicko
 

Pre INTERSERVE CONSTRUCTION Ltd., Derby Anglicko

2016-2018
 • dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí a dodávka a montáž inštrumentalizácie, ventilov a tepelnej izolácie (Meranie a regulácia - MaR) 
 • dodávka a montáž silových a ovládacích elektrických rozvodov
 

Pre ELSTA, Tilbury Anglicko

 • 2016 - dodávka a montáž obslužných potrubí pre tepelnú elektráreň na biomasu
 

Pre AET, JG Pears CHP Plant Newark Anglicko

 • 2017 - dodávka a montáž obslužných potrubí pre spaľovňu biologického odpadu
 

Pre AET, Akuo Energy CBN Novillars, Francúzsko

 • 2018 - dodávka a montáž obslužných potrubí pre tepelnú elektráreň na biomasu
 

Pre SIEMENS, plc, UK

montáž parného a olejového potrubia parnej turbíny :
 • 2016 - AWRP, North Yorkshire, Anglicko
 • 2017 - Beddington, Londýn, Anglicko
 • 2018  Kemsley, Anglicko
 

Pre SIEMENS, Czech republic

montáž parného a olejového potrubia parnej turbíny :
 • 2018 - Edinburgh, Škótsko
 

Pre ENGIE - Västeras, ŠVÉDSKO

2019-2020
 • ustavenie zariadení pre LABupstream výrobu a recykláciu batérií a montáž potrubných rozvodov
 • Zariadenia – zdvíhanie a mechanická montáž
Z vlastnej iniciatívy dodávateľa:
- Všetky prípravné práce, pred zdvíhaním a manipuláciou
- Umiestnenie dosiek pre polohu veľkých strojových zariadení dodávateľa
- Kefovanie nosných povrchov zariadení, ak existujú
- Dočasné a konečné vyrovnanie podložkami
- Všetky kvalitatívne a kontrolné skúšky
- Zakonzervovanie podľa odporúčaní predajcu
- Starostlivosť a uschovanie zariadení počnúc naložením na nákladné auto až po míľnik studených skúšok
 • Montáž potrubí a suportov, tlakové skúšky

Pre Siemens AG, Erlangen Germany -  Västeras, ŠVÉDSKO

2019
 • predvýroba, dodávka a montáž prepojovacieho potrubia a oceľových konštrukcií 
 • montáž turbíny s príslušenstvom vrátane potrebných skúšok 
 

Pre Ferroenergy, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

10/2013 – 10/2016 RaM Kotolne  2. etapa - Kotol K7
 • Spracovanie projektu pre stavebné povolenie, realizačného projektu a projektu skutkového stavu, dodávka a montáž technologickej časti, stavebnej časti, elektročasti, informačného systému a merania a regulácie, dodávka dielov prvotného vybavenia, skúšky, testy a uvedenie do prevádzky.
 

Pre Ferroenergy, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

8/2014 – 8/2018 RaM Kotolne  2. etapa - Kotol K6
 • Spracovanie projektu pre územné konanie, pre stavebné povolenie (IPKZ), realizačného projektu a projektu skutkového stavu, búracie a demontážne práce, dodávka a montáž technologickej časti, stavebnej časti, elektročasti, informačného a riadiaceho systému, merania a regulácie, skúšky, testy a uvedenie do prevádzky.