Referencie

2019 - 2020
ENGIE, VASTERAS ŠVÉDSKO

Zariadenia – zdvíhanie a mechanická montáž
Montáž potrubí a suportov, tlakové skúšky

  Z vlastnej iniciatívy dodávateľa:

  • Všetky prípravné práce, pred zdvíhaním a manipuláciou
  • Umiestnenie dosiek pre polohu veľkých strojových zariadení dodávateľa
  • Kefovanie nosných povrchov zariadení, ak existujú
  • Dočasné a konečné vyrovnanie podložkami
  • Všetky kvalitatívne a kontrolné skúšky
  • Zakonzervovanie podľa odporúčaní predajcu
  • Starostlivosť a uschovanie zariadení počnúc naložením na nákladné auto až po míľnik studených skúšok
2019
Vítkovice Slovakia a.s.

Demontáž a montáž technologických zariadení v rámci diela "Oprava – výmena zberných predlôh s príslušenstvom na A bloku VKB3"

(montáž potrubia DN1200, potrubie DN1200 – koleno, potrubie DN1200 – most, demontáž, montáž novej časti predlohy)

2019
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu SAKO BRNO

2/2018 – 8/2019
TEKO, a.s. Košice

Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO 1 (plynové motory 4x10MW), v rozsahu:

projektové a inžinierske činnosti, stavebná a montážna časť, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela

2016 - 2018
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu Beddington, Londýn

5/2017 – 3/2019
Kosit, a.s., Košice

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo spaľovne odpadov Termovalorizátora, linky kotla K1 (čistenie spalín kotla K1)


Pre Ferroenergy, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Spracovanie projektu pre stavebné povolenie, realizačného projektu a projektu skutkového stavu, dodávka a montáž technologickej časti, stavebnej časti, elektročasti, informačného systému a merania a regulácie, dodávka dielov prvotného vybavenia, skúšky, testy a uvedenie do prevádzky.

 

2014 - 2016
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu Wilton, Middlesbrough, Anglicko

2011 - 2014
SGS Industrial Services GmbH

Montáž potrubí pre Elektráreň projekt „Bellefontaine BB/BB1, Martinique“ (konečný zákazník EDF)

2013 - 2014
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu:, Ardley, Oxfordshire, Anglicko

2013 - 2014
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu:, Suffolk, Anglicko

2013
SGS Industrial Services GmbH

Inovácia vodného hospodárstva, rozvodu hydrauliky pre kontinuálne odlievanie ocele CCM, Ostrava, Česká rep.

2012 - 2013
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu: Lincolnshire, Anglicko

2010 - 2011
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu: CVE FLAMOVAL, Arques, France

2016 - 2018
INTERSERVE CONSTRUCTION Ltd., Derby Anglicko

Montáž vysokotlakých a obslužných potrubí and montáž inštrumentalizácie, ventilov a tepelnej izolácie (Meranie a regulácia - MaR)

2011
PBS ENERGO, a.s.

Bioelektráreň - Montáž zariadení turbínovej haly- potrubia, kondenzátor, parná turbína, generátor - Kutná Hora, Česká republika

2007 - 2008
BTG Slovensko

Montáž horákov a rozvodov v rafinérii Cienfuegos – Kuba

2019 – 2020
KONOMET, s.r.o.

Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká, Prešov II. etapa

Preložka primárneho potrubia DN500 na okruhu CK Sekčov, Prešov, Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Sekčov, Prešov

2007 – 2008
SIEMENS VAI Francúzsko

Dodávka a montáž potrubných rozvodov Studenej valcovne a Pozinkovacej linky v CORUS, Holandsko

1999
BUKOCEL a.s., Vranov nad Topľou

Oprava parnej turbíny

2007
BTG Slovensko

Dodávka a montáž potrubných rozvodov parnej turbíny pre ČEZ v elektrárni Ledvice

2006
ELWO Poľsko

montáž a výroba elektrostatického filtra

2005
CMP ARLES, Francúzsko

montáž nádrží na kyslík a dusík v metalurgickom závode Košice

2005
VAI, Rakúsko

montáž Odprašovacieho systému v metalurgickom závode Košice (2095 t)