Referencie

2019 - 2020
ENGIE, VASTERAS ŠVÉDSKO

Zariadenia – zdvíhanie a mechanická montáž
Montáž potrubí a suportov, tlakové skúšky

  Z vlastnej iniciatívy dodávateľa:

 • Všetky prípravné práce, pred zdvíhaním a manipuláciou
 • Umiestnenie dosiek pre polohu veľkých strojových zariadení dodávateľa
 • Kefovanie nosných povrchov zariadení, ak existujú
 • Dočasné a konečné vyrovnanie podložkami
 • Všetky kvalitatívne a kontrolné skúšky
 • Zakonzervovanie podľa odporúčaní predajcu
 • Starostlivosť a uschovanie zariadení počnúc naložením na nákladné auto až po míľnik studených skúšok
2019
Vítkovice Slovakia a.s.

Demontáž a montáž technologických zariadení v rámci diela "Oprava – výmena zberných predlôh s príslušenstvom na A bloku VKB3"

(montáž potrubia DN1200, potrubie DN1200 – koleno, potrubie DN1200 – most, demontáž, montáž novej časti predlohy)

2/2018 – 8/2019
TEKO, a.s. Košice

Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO 1 (plynové motory 4x10MW), v rozsahu:

projektové a inžinierske činnosti, stavebná a montážna časť, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela

2016 - 2018
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu Beddington, Londýn

5/2017 – 3/2019
Kosit, a.s., Košice

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo spaľovne odpadov Termovalorizátora, linky kotla K1 (čistenie spalín kotla K1)

2016 - 2018
INTERSERVE CONSTRUCTION Ltd., Derby Anglicko

Montáž vysokotlakých a obslužných potrubí and montáž inštrumentalizácie, ventilov a tepelnej izolácie (Meranie a regulácia - MaR)

10/2013 – 10/2016
Pre Ferroenergy, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

10/2013 – 10/2016 RaM Kotolne  2. etapa - Kotol K7

Spracovanie projektu pre stavebné povolenie, realizačného projektu a projektu skutkového stavu, dodávka a montáž technologickej časti, stavebnej časti, elektročasti, informačného systému a merania a regulácie, dodávka dielov prvotného vybavenia, skúšky, testy a uvedenie do prevádzky.

 

2014 - 2016
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu Wilton, Middlesbrough, Anglicko

2011 - 2014
SGS Industrial Services GmbH

Montáž potrubí pre Elektráreň projekt „Bellefontaine BB/BB1, Martinique“ (konečný zákazník EDF)

2013 - 2014
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu:, Ardley, Oxfordshire, Anglicko

2013 - 2014
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu:, Suffolk, Anglicko

2013
SGS Industrial Services GmbH

Inovácia vodného hospodárstva, rozvodu hydrauliky pre kontinuálne odlievanie ocele CCM, Ostrava, Česká rep.

2010 - 2011
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu: CVE FLAMOVAL, Arques, France

2012 - 2013
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu: Lincolnshire, Anglicko

2011
PBS ENERGO, a.s.

Bioelektráreň - Montáž zariadení turbínovej haly- potrubia, kondenzátor, parná turbína, generátor - Kutná Hora, Česká republika

2009
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu SAKO BRNO

2007 - 2008
BTG Slovensko

Montáž horákov a rozvodov v rafinérii Cienfuegos – Kuba

2019 – 2020
KONOMET, s.r.o.

Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká, Prešov II. etapa

Preložka primárneho potrubia DN500 na okruhu CK Sekčov, Prešov, Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Sekčov, Prešov

2007 – 2008
SIEMENS VAI Francúzsko

Dodávka a montáž potrubných rozvodov Studenej valcovne a Pozinkovacej linky v CORUS, Holandsko

1999
BUKOCEL a.s., Vranov nad Topľou

Oprava parnej turbíny

2007
BTG Slovensko

Dodávka a montáž potrubných rozvodov parnej turbíny pre ČEZ v elektrárni Ledvice

2006
ELWO Poľsko

montáž a výroba elektrostatického filtra

2005
CMP ARLES, Francúzsko

montáž nádrží na kyslík a dusík v metalurgickom závode Košice

2005
VAI, Rakúsko

montáž Odprašovacieho systému v metalurgickom závode Košice (2095 t)

Pre Metalurgický závod Košice

závod Energetika

 • opravy vysokotlakých parných rozvodov 13,63 a 9,42 MPa, vysokotlakej napájacej vody kotlov, kotlových telies a systémov pre rozvod a spaľovanie koksárenského plynu na kotloch K1 – K6 a spalinových kotloch za narážacími pecami 1 – 4
 • opravy, rekonštrukcie a modernizácie parných, expanzných turbín a kompresorov vo výkonovom rozmedzí 6 - 28MW

závod Vysoké pece

 • opravy potrubí vysokopecného plynu, koksárenského plynu a zemného plynu
 • opravy vysokých pecí č.1 – č.3
 • dodávka a montáž skrúbra VP2
 • dodávka a montáž skrúbra VP3  

závod Teplá valcovňa

 • výmeny potrubí valcovacích stolíc
 • rekonštrukcie a modernizácie narážacích pecí

závod Studená valcovňa

 • montáž potrubných rozvodov
 • rekonštrukcia a modernizácia 2- stolicového tandemu

závod Koksovňa

 • dodávka a montáž potrubných rozvodov
 • rekonštrukcia - koksova batéria
 • primárne chladenie pre odsírenie koksárenského plynu

závod Oceliareň

 • dodávka a montáž technologických zariadení pre odprášenie
 • opravy spalinových kotlov
 • dymník

závod Obalová vetva

 • montáž Kontinuálnej žíhacej linky č.2 (890 t)
 • rekonštrukcia a modernizácia 4ST

závod Hutnícka druhovýroba

 • dodávka a montáž časti technologického zariadenia stavby: Výroba špirálovo zváraných rúr 18m.

 

Chemes a.s. Humenné

 • od r. 2000 - opravy turbogenerátorov č. 1 – č. 4


Pre Bukocel a.s., Vranov nad Topľou

od r. 1999
 • opravy turbogenerátora
 • opravy regeneračného kotla
 • opravy lisovacích valcov
 

Pre Landis&Staefa ESCO Slovensko s.r.o.

 • r. 2000 výmena teplovodných rozvodov
 • r. 2001 – 2002 rekonštrukcia energetického hospodárstva nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach
 

Pre Ideal Trade Service s.r.o.

r. 2000 - 2003
 • realizácia rozvodov stlačeného vzduchu v Molex Slovakia a.s. Kechnec
 • realizácia rozvodov stlačeného vzduchu v Campus Námestovo
 • montáž filtra v Chemes a.s. Humenné
 

Pre DANIELI Taliansko

 • r. 2000 - rekonštrukcia 2-stolicového tandemu 
 

Pre Alstom Brno

 • r. 2001 – 2002 - montáž turbogenerátora č.4 v metalurgickom závode Košice
 • r. 2007 - výroba hadov EKA a prehrievača. 
 

Pre VAI

 • r. 2005 - montáž Odprašovacieho systému v  metalurgickom závode Košice (2095 t)
 

Pre HYDAC

 • r. 2005 - výmena hydraulických rozvodov na 4 a 5 stolicových tandemoch
 

Pre BTG SLOVENSKO

 • r. 2007-2008 výroba membránových stien parného kotla pre elektráreň MOA Cuba
 • r. 2007 – 2008 - výmena membránových stien a dodávka a montáž plynového hospodárstva pre parný kotol metalurg. závod  Košice
 • r. 2007 - dodávka a montáž potrubných rozvodov parnej turbíny pre ČEZ v elektrárni Ledvice
 • r. 2007 – 2008 dodávka a montáž potrubných rozvodov parnej turbíny pre elektráreň AMAGER – Dánsko
 • r. 2007 – 2008 - montáž horákov a rozvodov v rafinérii Cienfuegos – Kuba
 

Pre Siemens Brno

 • r. 2005 - montáž potrubných rozvodov k turbogenerátoru č.1 v metalurgickom závode Košice
 

Pre U. S. Steel Serbia (Zelezara Smederevo  d.o.o.HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.)

od r. 2005
 • opravy technologických zariadení a dodávky náhradných dielov
 

Pre Danieli Corus

 • r. 2005 - spracovanie projektovej dokumentácie pre odprášenie vysokej pece č.1 v metalurgickom závode Košice
 

Pre CMP ARLES

 • r. 2005 - montáž nádrží na kyslík a dusík v metalurgickom závode Košice 
 

Pre FOEN

od. r. 2005
 • výroba strojných častí
 

Pre OAM

 • r. 2005 - oprava oblúkovej pece
 

Pre ELWO

 • r. 2006 - montáž a výroba elektrostatického filtra
 

Pre Siemens VAI - Francúzsko

 • r. 2007 – 2008 - dodávka a montáž potrubných rozvodov Studenej valcovne a Pozinkovacej linky v Corus – Holandsko
 

Pre Siemens Osakeyhtiö, Fínsko

r. 2019-2020
 • montáž turbíny a prídavných zariadení a potrubných prepojov
 • montáž potrubia
 

Pre Mittal Steel 

 • r. 2007 – 2008 - rekonštrukcia parných turbín a dúchadiel v Zenici – Bosna a Hercegovina
 

Pre D & A Energietechnik GmbH Nemecko

 • r. 2007 – 2008 - výroba oceľových a nerezových nádrží
 

Pre Volkswagen Slovakia, a. s.

 • r. 2008 - oprava kotla
 

Pre Sirocco Luft – und Umwelttechnik GmbH, Rakúsko

 • r. 2007 – 2008 - skrine axiálnych ventilátorov
 

Pre PBS Energo, a. s. Česká republika

 • r. 2008 – 2009 - dodávka a montáž častí TG8 pre Mondi SCP Ružomberok
 • r. 2011 - bioelektráreň - montáž zariadení turbínovej haly- potrubia, kondenzátor, parná turbína, generátor , Kutná Hora
 

Pre Steel Slovakia, a. s.

 • r. 2008 - výroba a montáž OK tribúny 
 

Pre Reliningserv, s. r. o.

 • r. 2009 – 2010 - lešenárske práce
 

Pre SES Tlmače

 • r. 2009 – 2010 - plynové hospodárstvo K3, demontáž potrubí K5
 

Pre Košickú energetickú spoločnosť, a. s.

 • r. 2009 - výstavba teplej zberne napájacej vody parných kotlov TEKO II
 • r. 2010 - generálna oprava turbogenerátora TG1 TEKO (55 MW, 13 MPa, 535 °C)
 • r. 2011 – 2013 rekonštrukcia parovodov 13,6 MPa pary a vysokotlakých redukčných staníc (190 t)
 • r. 2011 – 2012 - ekologizácia parného kotla TEKO  za účelom prevedenia parného kotla na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu parného kotla 210 t/h, 143,1 MW
 

Pre Betpres, s. r. o. 

 • r. 2008 – 2009 - rekonštrukcia telocvične Ostrovského č. 1 Košice
 

Pre SGS Industrial Services GmbH

 • r. 2010 - dodávka a montáž rozvádzacieho potrubia pre Mini oceliareň Strážske
 • r. 2011-2014 - montáž potrubí pre projekt „Bellefontaine BB/BB1, Martinique“ (konečný zákazník EDF)
 • r. 2013 - inovácia vodného hospodárstva, rozvodu hydrauliky pre kontinuálne odlievanie ocele CCM, Ostrava, Česká rep.  
 

Pre 1. Projektovú, a.s.

 • r. 2010 – 2011 - dodávka a montáž potrubných rozvodov pre Mini oceliareň SSM, a.s. v Strážskom (Slovenská republika)
 

Pre Vítkovice Slovakia, a.s.

 • 2011 - Demontáž a montáž mechanických častí – Premurovanie stien koksárenskej batérie KB3
 • 2012 – 2013 Demontáž a montáž mechanických častí, OK, potrubných dielov KB3 – 3. etapa
 • 2014 – 2015  Demontáž a montáž mechanických častí, OK, potrubných dielov KB3 – 4. etapa
 • 2016 - 2017 Oprava – výmena odsávacej predlohy koksárenskej batérie na B bloku VKB3
 • 2017 - Demontáž a montáž mechanických častí, OK, potrubných dielov KB3 – 5. etapa
 • 2018 – Výmena predlohy C bloku na VKB3
 

Pre WITKOWITZ SLOVAKIA, a.s.

 • 2019 – Oprava - výmena zberných predlôh s príslušenstvom na A bloku VKB3
 

Pre Konomet

 • r. 2012 - montáž strojnotechnologických zariadení strojovne ČPS, kondenzátora, parnej turbíny, generátora, a dodávka a montáž parného a spojovacieho potrubia pre elektráreň na biomasu Košice, Slovensko
 • r. 2019 – 2020 rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu, Prešov
 

Pre Tepláreň Košice, a.s.

 • r. 2014 – 2015 - rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s
 • 2/2018 – 8/2019 Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO 1 (plynové motory 4x10MW), v rozsahu:
  • projektové a inžinierske činnosti, stavebná a montážna časť, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela.
 

Pre MARCUS INDUSTRY, a.s.

 • r. 2014 – 2015 - denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín
 • 1/2019 – 12/2019 Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3
  • dodávka a montáž potrubí a oceľových konštrukcií pre kotol, plynové horáky, rozvod plynu v kotolni a spalinovody
 

Pre KOSIT, a.s., Košice

 • 5/2017 – 3/2019 Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov – Termovalorizátora, linky kotla K1.
  • projektová činnosť, inžinierska činnosť, montážne a demontážne práce, dodávka zariadení a materiálov, odskúšanie a uvedenie do prevádzky.
 • r. 2015 – 2016 - hmotné dodávky, súvisiace inžinierske, stavebné, montážne práce a účasť pri uvádzaní do prevádzky 6,43 Mwe turboalternátora s jeho príslušenstvom obsiahnutom v budove turboalternátora a v nadväznosti na okolité objekty a časti
 

Pre Slovnaft, a.s., Bratislava

 • r. 2019 výmena COLDBOXu formou stavby na kľúč
 

Pre VINCI:

dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí a montáž inštrumentalizácie (MaR meranie a regulácia) pre:
 • 2014-2016 CERC , Cornwall, Anglicko
 • 2016-2018 AWRP, North Yorkshire, Anglicko
 

Pre Amey Cespa

2016-2017
 • montáž vysokotlakých a obslužných potrubí a montáž inštrumentalizácie (Meranie a regulácia - MaR) 
 • dodávka a montáž silových a ovládacích elektrických rozvodov
 • nábehová podpora
 

Pre CNIM – Constructions Industrialles De La Mediteranee

dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovne:
 • 2009 - SAKO BRNO, a.s., Česká republika
 • 2010-2011 - CVE FLAMOVAL, Arques, Francúzsko
 • 2011-2012 - TRM v Turíne, Taliansko
 • 2012 - IRU ELEKTRIJAAM v Talline, Estónsko
 • 2012-2013 - Four Ashes, Staffordshire, Anglicko
 • 2012-2013 - Lincolnshire, Anglicko
 • 2013-2014 - Suffolk, Anglicko
 • 2013-2014 - Ardley, Oxfordshire, Anglicko
 • 2013-2014 - Cardiff, Wales
 • 2013-2014 - Battlefield, Shrewsbury, Anglicko 
 • 2014 - Ridham Dock, Iwade, Anglicko
 • 2014-2015 - Leeds, Anglicko
 • 2015 - Leeds, Anglicko utility
 • 2014-2016 - Wilton, Middlesbrough, Anglicko
 • 2016-2018 - Beddington, Londýn, Anglicko
 • 2017-2019 - Kemsley, Anglicko
dodávka a montáž vysokotlakých potrubí a inštrumentalizácie, montáž obslužných potrubí pre spaľovňu: 
 • 2018-2019 - Avonmouth, Bristol, Anglicko
dodávka a montáž obslužných potrubí pre spaľovňu
 • 2018-2019 - Parc Adfer, Chester, Anglicko
 

Pre INTERSERVE CONSTRUCTION Ltd., Derby Anglicko

2016-2018
 • dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí a dodávka a montáž inštrumentalizácie, ventilov a tepelnej izolácie (Meranie a regulácia - MaR) 
 • dodávka a montáž silových a ovládacích elektrických rozvodov
 

Pre ELSTA, Tilbury Anglicko

 • 2016 - dodávka a montáž obslužných potrubí pre tepelnú elektráreň na biomasu
 

Pre AET, JG Pears CHP Plant Newark Anglicko

 • 2017 - dodávka a montáž obslužných potrubí pre spaľovňu biologického odpadu
 

Pre AET, Akuo Energy CBN Novillars, Francúzsko

 • 2018 - dodávka a montáž obslužných potrubí pre tepelnú elektráreň na biomasu
 

Pre SIEMENS, plc, UK

montáž parného a olejového potrubia parnej turbíny :
 • 2016 - AWRP, North Yorkshire, Anglicko
 • 2017 - Beddington, Londýn, Anglicko
 • 2018  Kemsley, Anglicko
 

Pre SIEMENS, Czech republic

montáž parného a olejového potrubia parnej turbíny :
 • 2018 - Edinburgh, Škótsko
 

Pre ENGIE - Västeras, ŠVÉDSKO

2019-2020
 • ustavenie zariadení pre LABupstream výrobu a recykláciu batérií a montáž potrubných rozvodov
 • Zariadenia – zdvíhanie a mechanická montáž
Z vlastnej iniciatívy dodávateľa:
- Všetky prípravné práce, pred zdvíhaním a manipuláciou
- Umiestnenie dosiek pre polohu veľkých strojových zariadení dodávateľa
- Kefovanie nosných povrchov zariadení, ak existujú
- Dočasné a konečné vyrovnanie podložkami
- Všetky kvalitatívne a kontrolné skúšky
- Zakonzervovanie podľa odporúčaní predajcu
- Starostlivosť a uschovanie zariadení počnúc naložením na nákladné auto až po míľnik studených skúšok
 • Montáž potrubí a suportov, tlakové skúšky

Pre Siemens AG, Erlangen Germany -  Västeras, ŠVÉDSKO

2019
 • predvýroba, dodávka a montáž prepojovacieho potrubia a oceľových konštrukcií 
 • montáž turbíny s príslušenstvom vrátane potrebných skúšok 
 

Pre Ferroenergy, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

10/2013 – 10/2016 RaM Kotolne  2. etapa - Kotol K7
 • Spracovanie projektu pre stavebné povolenie, realizačného projektu a projektu skutkového stavu, dodávka a montáž technologickej časti, stavebnej časti, elektročasti, informačného systému a merania a regulácie, dodávka dielov prvotného vybavenia, skúšky, testy a uvedenie do prevádzky.
 

Pre Ferroenergy, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

8/2014 – 8/2018 RaM Kotolne  2. etapa - Kotol K6
 • Spracovanie projektu pre územné konanie, pre stavebné povolenie (IPKZ), realizačného projektu a projektu skutkového stavu, búracie a demontážne práce, dodávka a montáž technologickej časti, stavebnej časti, elektročasti, informačného a riadiaceho systému, merania a regulácie, skúšky, testy a uvedenie do prevádzky.