Štruktúra spoločnosti

 • Riaditeľ spoločnosti
  • Sekeretariát
  • Oddelenie BOZP a OPP
  • Oddelenie Metrológie
  • Oddelenie Koordinácie zvárania
  • Oddelenie riadenia manažérskych systémov
  • Oddelenie riadenia kontroly akosti
  • Oddelenie správy registratúry
  • Obchodný útvar
   • Oddelenie nákupu
   • Oddelenie odbytu
  • Výrobno-technický útvar
   • Oddelenie realizácie a montáže
    • Zložka SCC
   • Oddelenie Dopravy
   • Výrobné dielne
   • Oddelenie riadenia projektovej dokumentácie
   • Montážne strediská
   • Oddelenie technickej prípravy výroby
   • Oddelenie dispečingu
   • Oddelenie skladového hospodárstva
  • Ekonomicko-personálny útvar
   • Ekonomické oddelenie
   • Personálne oddelenie